n n n n n n

Cíle Hnutí za přímou demokracii

Hnutí za přímou demokracii je přesvědčeno, že pro dosažení skutečné demokracie je nezbytné doplnit zastupitelské systémy o možnost přímé účasti občanů na všech rozhodovacích procesech. Svoboda však nesmí být vykázana za hranice našeho zaměstnání. Především zde musíme být svobodni. Podporujeme proto vznik samosprávných firem vlastněných jejich zaměstnanci. 

  1. Požadujeme uzákonění práva občanů na iniciativu a referendum !
  2. Požadujeme odvolatelnost poslanců a obecních zastupitelstev na základě přání občanů !
  3. Požadujeme, aby občané měli prostřednictvím referend stejné právo rozhodovat jako jejich poslanci a zastupitelé !
  4. Podporujeme vznik  podniků vlastněných zaměstnanci a spatřujeme v této změně samotné podstaty ekonomického systému jeden z našich nejdůležitějších cílů.

O čem mají právo rozhodovat NAŠI zastupitelé, o tom máme právo rozhodovat i my sami ! Oni své právo mají jen díky tomu, že jsme jim ho MY poskytli ve volbách.

Podrobnější argumentaci lze nalézt v sekci Otázky a odpovědi

 

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris