n n n n n n

JEN SVOJÍ ÚČASTÍ VE VOLBÁCH MŮŽETE NĚCO ZMĚNIT!


Naléhavě vyzýváme všechny občany, aby šli k předčasným volbám.

Je to nutné, protože demokracie v ČR je čím dále tím více oklešťována a pošlapávána.

Svojí neúčastí ve volbách jen prohloubíte současný politický marasmus!

Nevolte strany, které nedodržují volební programy! 24 let nesplněných slibů stačilo!

Vzpomeňte si, kolikrát za posledních 24 let politické strany a politikové zapomněli na své sliby krátce po volbách.

Nevolte ani takzvané „menší zlo“

Z historie je známo, že i občané Výmarské republiky v Německu ve 20-tých letech tak dlouho volili menší zlo, až stála krabička zápalek 8 miliard marek a moci se chopil Hitler

Nebezpečí likvidace demokracie nějakou formou diktatury je dnes opět velmi reálné.

Volte strany a hnutí, které pro Vás představují morální, mravní i odbornou záruku skutečné nápravy současného alarmujícího stavu. Drobné kosmetické úpravy nestačí.

Hnutí za Přímou Demokracii žádá všechny občany, aby volili ty strany a hnutí, které ve svých programech prosazují přímou demokracii a obecné referendum.

Jedině obecné referendum umožní i v průběhu volebního období odvolat politiky a zrušit jimi přijaté zákony (pokud jsou v rozporu se zájmem majoritní většiny občanů).

Jedině obecné referendum zajistí v naší zemi skutečnou demokracii, v níž budou držiteli moci všichni občané ČR a ne takzvané „elity“.

Není náhodou, že všechny parlamentní strany se k přímé demokracii staví zdrženlivě, ne-li přímo odmítavě.

Přesto si myslíme, že v předčasných volbách je koho volit. Dlouhodobě sledujeme politický vývoj v naší zemi a letos mají občané velkou příležitost nasměrovat budoucnost k velkým změnám.

HzPD se vždy snažilo poskytovat kritickou podporu těm stranám a politikům, kteří podporují myšlenku polopřímé demokracie. Proto k předčasným volbám vyvolalo jednání se stranami a hnutími, která chtějí prosadit systémové změny směrem k přímé demokracii.

Po pečlivé analýze volebních programů a po osobních jednáních s představiteli jednotlivých stran a hnutí jsme dospěli k názoru, že tomuto cíli se nejvíce přibližují hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a strana Piráti. Tyto organizace mají ambice nástroje přímé demokracie prosadit jako ucelenou systémovou změnu

HzPD si je vědomo časté klamavosti slibů politiků, které jsou někdy myšleny jen jako volební vějička, jejíž platnost končí v den voleb. I přes tato rizika, je možné výše jmenované organizace považovat za propagátory nutných změn politického systému

Občané! Jen my všichni máme tu moc něco změnit! Teď, v tomto okamžiku, máme šanci ovlivnit, jak budeme žít dále! Nečekejme, že to za nás někdo udělá! Změna nepřijde dobrovolně shora, změnu si musíme vydobýt! Pojďme tedy nastartovat změnu tím, že půjdeme všichni volit a budeme volit odpovědně!

Pokud s touto výzvou souhlasíte, pak ji, prosíme, předejte všem přátelům a známým, ať je nás co nejvíce, kdo k volbám půjdeme a kdo podpoříme kandidáty, kteří usilují o skutečnou demokracii, ne jen o její slabý odvar.

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris