n n n n n n

Leták ke stažení

 

Hnutí za přímou demokracii

V čem žijeme?

- ve světě arogantních politiků, kteří námi pohrdají
- náš stát ovládají strany, které se nezajímají o přání občanů
- politikové své funkce využívají ke svému vlastnímu obohacování a korupci
- zatímco se nedostává peněz na základní potřeby občanů (zdravotnictví, školství atd.), naši politikové nás zatahují do drahých a zločinných válek

Změňme to!

Žádejte přímou demokracii v obci, v městě, v kraji i státu!

Co umožňuje přímá demokracie

- abychom referendem rozhodli o všech otázkách, o nichž rozhodují obecní zastupitelé nebo poslanci parlamentu
- aktivním občanům iniciovat referendum, když jejich návrh podpoříme svými podpisy
- prosadit zájem většiny občanů i proti odporu politiků a jejich stran
- vytvořit účinnou kontrolu občanů nad jejich zastupiteli
- odvolat poslance, kteří nehájí zájmy svých voličů, a to okamžitě
- rozhodovat o využití obecního majetku, zadávání zakázek a využití obecních peněz, a to ve sporných případech přímo občany samými
- zabránit ničení životního prostředí občanů
- růst sebevědomí občanů, kteří rozhodují o sobě samých
- růst vzájemné spolupráce a solidarity mezi občany, kteří společné rozhodují o životě své obce

Co je k tomu nutné?

Prosadit změnu zákona o obecním referendu.
Prosadit uzákonění celostátního a krajského referenda.
Změnit volební systém na jednomandátové volební obvody.
Podmínit vypsaní referenda získáním podpisů jen:
- celostátně - 1% voličů
- velká města - 3% voličů
- malé obce - 10% voličů.

Co není přímá demokracie

- nutnost stále o něčem hlasovat

Referendum se používá jen tam, kde obecní zastupitelé či poslanci parlamentu nechtějí rozhodnout v zájmu občanů, nebo dokonce rozhodli v rozporu s přáním většiny občanů.

Vy jste ti jediní, kdo může prosadit přímou demokracii.

Všude na světě si toto právo občané vybojovali sami!

Prosazujte přímou demokracii ve svém okolí! Spojte se s námi!
Napište nám: , e-mail: .

Leták hnutí za přímou demokracii

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris