n n n n n n

 

Motto:

Zavedení a používání metod přímé občanské kontroly politiků je nezbytné pro to, abychom mohli o našem politickém zřízení nadále mluvit jako o demokracii.

O co usilujeme

Naším cílem je společnost svobodných a solidárních občanů, založená na jejich vzájemné rovnosti, spolupráci a pomoci potřebným.

Avšak nemohou  být dobré vztahy mezi lidmi tam, kde privilegované menšiny ovládají většinu společnosti, a to ke svému vlastnímu prospěchu.  Nemůže být funkční demokracie a spravedlivý stát tam, kde se politické strany  staly jen nástroji k prosazení  zájmů  této privilegované menšiny nejbohatších vrstev kapitalistické společnosti.   

Právě v této nerovnosti vidíme  hlavní příčinu současné krize, která není  jen krizí ekonomickou, ale také politickou.   Nejen, že se lidé ocitají  v ohrožení nezaměstnaností a úpadkem  životní úrovně, ale současně cítí, že je politikové  nezastupují a neusilují o řešení jejich životních problémů.

Nejvíce ohrožení v této bezohledné společnosti jsou pak ti nejslabší: děti, staří lidé, nemocní a hendikepovaní lidé vůbec. 

Je nutné zvrátit tento krizový vývoj ohrožující ve svých důsledcích samotné přežití lidstva na této planetě.

Ale to je možné jen tak, že bude odstraněna jeho základní příčina: extrémní koncentrace moci a bohatství v rukou malé privilegované menšiny ovládající  společnost.

Proto je nutné odstranit dnešní zkorumpovaný a nefunkční systém zastupitelské demokracie a nahradit jej  demokracií přímou .

Avšak základem mocenské nerovnosti je nerovný vztah mezi vlastníkem a zaměstnancem.  Není možná náprava společnosti bez odstranění této základní nerovnosti.  Podporujeme proto vznik podniků vlastněných zaměstnanci a řízených na základě metod přímé demokracie.

Náš cíl:

Nový společenský systém založený na přímé a ekonomické demokracii .

 

 

Podpořte náše cíle. PŘIDEjte se!

Můžete zvolit i jinou formu podpory.  Některé z nich nabízíme zde:  Co můžete udělat Vy.

 

Podrobnější argumentaci a mnoho dalších informací naleznete v dalších sekcích, zejména zde:

Můžete se na nás též obracet s dotazy a připomínkami - viz sekce Kontakty.

 

Víte o existenci systému polopřímé demokracie?

Ano.

Počet hlasů: 3 06365,80%

Ne

Počet hlasů: 1 59234,20%

Celkový počet hlasů: 4655

Máte o něm dostatek informací?

Ano.

Počet hlasů: 1 12725,35%

Ne.

Počet hlasů: 3 31874,65%

Celkový počet hlasů: 4445

Přejete si jeho zavedení v České republice?

Ano.

Počet hlasů: 3 98688,97%

Ne.

Počet hlasů: 49411,03%

Celkový počet hlasů: 4480

Chcete se stát členem internetové diskuse příznivců přímé demokracie?

Pro odeslání formuláře je nutné zodpovědět první tři otázky.          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris