n n n n n n

Mistr Jan Hus 

Vážená paní poslankyně/pane poslanče,V pátek dne 6. 7. 2012 proběhla na Václavském náměstí u sochy sv. Václava akce k uctění památky

Mistra Jana Husa a k otázce církevních restitucí, pořádaná Hnutím za Přímou Demokracii

a dalšími občanskými iniciativami, které řekly své rozhodné NE !!! připravovanému zákonu

o církevních restitucích stejně, jako to dnes podle průzkumů říká téměř 80% občanů.

Stanovisko organizátorů je vyjádřeno v tiskovém prohlášení, umístěném na

http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/demonstrace-za-referendum-o-cirkevnich-restitucich.html

To, že většina národa je proti restitucím, jak jsou pojaty v navrženém zákonu, přiznávají i církve.

Ani Svatý stolec prý není touto „iniciativou“ několika biskupů a poslanců příliš nadšen,

protože si je vědom problémů, které s tím následně vzniknou.Každý poslanec je povinen hlasovat podle svého svědomí.

Doufáme, že při hlasování o restitucích Vám Vaše svědomí poradí dobře, abyste se jednou

nemusel/a stydět ani před svým svědomím, ani před českými občany, kteří mají dlouhou paměť.

Na Mistra Jana Husa pro jeho život v pravdě vzpomínají s úctou už téměř 700 let.Jak asi budou vzpomínat na poslance strany LIDEM, jimž jejich voliči (ještě za stranu VV)

dali mandát mj. i proto, že slibovali, že budou hlasovat proti církevním restitucím?Dr. Milan Valach, mluvčí Hnutí za Přímou demokracii

www.hzpd.cz, e-mail:

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris