n n n n n n

Záznam z demonstrace včeně vystoupení všech řečníků můžete najít zde.

Vystoupení výtržníka, který má svůj názor na demokratickou diskusi můžete shlédnout zde.


 

Podvedený národ.

65 let nesvobody.

Hnutí za Přímou Demokracii zve na demonstraci 23. 2. 2013 k výročí února 1948

 

Podvedený národ - demonstrace. 

 1. Po skončení strašlivé II. světové války, po zkušenostech s velkou hospodářskou krizí, s arogancí a nespravedlností kapitalistů toužili lidé v celé Evropě po zásadní změně společenského systému. Po takové změně, které by zabránila opakování drastické minulé zkušenosti.V r. 1946 hlasovali lidé v tehdejším Československu pro KSČ proto, že od ní očekávali splnění volebních slibů v podobě nastolení sociálně spravedlivé společnosti, založené na rovnosti a solidaritě všech lidí, společnosti, v níž budou uskutečněny tisícileté sny lidstva o svobodě.

 2.  Od socialismu očekávali zrušení všech forem vykořisťování a útlaku. V neposlední řadě také věřili, že to bude společenský systém, který sjednotí všechny lidi na celé planetě a ukončí tak války jednou provždy.

 3. V žádném případě nehlasovali pro ostnaté dráty na hranicích, pro zavírání a popravy politických odpůrců a teror majetkově i mocensky privilegované elity komunistických funkcionářů.

 4. To se projevilo právě v období pražského jara a v boji za demokratický socialismus, za socialismus s lidskou tváří.

 5. Násilný vojenský zásah Sovětského svazu a jeho satelitů zničil tuto naději a uvrhl národ na mnoho let opět do diktatury a vedl ve svých důsledcích k morální katastrofě, srovnatelné jen s obdobím po bitvě na Bílé hoře a po přijetí Mnichovského diktátu.

 6. V listopadu 1989 vyšli lidé do ulic s podobnými ideály, s jakými v r. 1946 volili KSČ a s jakými v r. 1968 bojovali za demokratický socialismus.

 7. Lidé na ulicích a náměstích chtěli svobodu a spravedlnost.

 8. Avšak stejně jako po roce 1948 se nám dostalo něco zcela jiného. Dostalo se nám vlády stranických elit, nadnárodních firem a vlivných ekonomických elit, pro něž je tento stát a všichni jeho občané jen válečná kořist. Kořist, z níž musí v co nejkratším čase vydobýt co největší zisk.

 9. Byli jsme tedy dvakrát po sobě podvedeni. Dvakrát již byly vznešené ideály a touhy lidí zneužity k osobnímu prospěchu bezskrupulózních kariéristů a diktátorů, svrženy do bláta a pošlapány. Dnes jsou vysmívány lokajskými propagandisty, kteří za blahosklonné poplácáni po ramenou od svých pánů prodají i vlastní matku.

 10. Ale to není důvod, abychom naše ideály opustili! Právě naopak. Uskutečnění snů našich předků se za současné krize stává naléhavější než kdy dříve.

 11. Z minulosti je však nutné si vzít poučení. Byli jsme podvedeni proto, že jsme se nechali podvést, že jsme svěřili moc do rukou několika lidí a naivně jsme věřili, že oni budou pracovat k našemu dobru.

 12. Minulá diktatura i současný mafiánský systém jsou si strašlivě podobné. Pořád je to vláda nad lidmi. Nebyli jsme svobodní a stále nejsme.

 13. Proto potřebujeme změnu. Všechnu moc lidu! Ne stranickým sekretariátům a podnikatelským mafiím.

 14. Ano přímé demokracii. Ano právu občanů navrhovat a rušit zákony, odvolávat politiky kdykoliv.

 15. Ano svobodě a demokracii i v podnikání. Již dost vztahu pán – zaměstnavatel a ponížený žadatel o práci - zaměstnanec. Jen podnikům vlastněným těmi, kdož v nich pracují a svou prací vytvářejí jejich bohatství, patří budoucnost.

 16. Toto je cesta ke svobodě a spravedlnosti, toto je cesta k humánní společnosti, zbavené strachu ze zítřejšího dne.

 Tisková zpráva k této akci ZDE

 

 

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris