n n n n n n

 

Formulář petice ke stažení

Na požádní zašleme i vytištěné petiční archy!

 

 

PETICE

ZA VYPSÁNÍ CELOSTÁTNÍHO REFERENDA

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky vyzýváme Poslaneckou sněmovnu a Senát České republiky a

POŽADUJEME:

„Vypsání celostátního referenda o zamítnutí  vládní verze důchodové reformy poškozující solidární průběžný systém a činící z občanů nevolníky soukromých penzijních fondů".

„Uplatnění našeho základního demokratického práva na rozhodování zásadních otázek uspořádání tohoto státu přímým hlasováním všech občanů!"

Za všechny, kteří jsou podepsáni pod touto peticí, jednají členové "Petičního výboru za vypsání celostátního referenda o nepřijetí vládní důchodové reformy".

Děkujeme

Za petiční výbor:

PhDr. Milan Valach Ph.D.B. Martinů 44, 602 00 Brno

František Vlásek, Karla Popelky 1028, 431 11 Jirkov

Jiří Matuszek, Lechowiczova 31, 702 00 Ostrava

Vítězslav Krejčí, Polní 3628/29, 586 01 Jihlava

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru.

Adresa pro zasílání vyplněných podpisových archů: František Vlásek, Karla Popelky 1028,     431 11 Jirkov

Zdůvodnění požadavku na vypsání petice zde.  

 

Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním uvádíme, že podpisový arch se týká petice „Vypsání celostátního referenda o nepřijetí vládní varianty důchodové reformy".

Za petiční výbor: František Vlásek

 

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (ulice a číslo)

Podpis

 

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris