n n n n n n

Občanská hnutí Ne základnám, Hnutí za Přímou Demokracii (HzPD), Nezávislá média a paní Lenka Procházková pořádají v pondělí dne 3.6.2013 ve 12:00 hod. protestní shromáždění občanů před Ústavním soudem v Brně na Joštově ulici č. 8.
Jistě je Vám známo, že v pondělí od 16:00 hod. bude Ústavní soud rozhodovat o ústavní stížnosti poslanců a senátorů, kterým byla odepřena možnost uplatnit svá stanoviska proti zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi při jednání poslanecké sněmovny.

HzPD je toho názoru, že rozhodovat o tom, co je a co není ústavní, přísluší bez výhrad Ústavnímu soudu a cílem tohoto shromáždění není v žádném případě jeho rozhodování ovlivňovat.
Podle názoru HzPD tento zákon, schválený těsnou většinou za přispění dnes už pravomocně odsouzeného poslance Pekárka navzdory tomu, že s tímto zákonem nesouhlasilo a nesouhlasí minimálně 80% občanů ČR, je zákon nespravedlivý, který až urážlivě odporuje dobrým mravům.
Zákony, které jsou v rozporu s vůlí převážné většiny národa, nemohou být spravedlivé a mravné, protože nereprezentují vůli lidu, který je jediným svrchovaným vládcem této země.
HzPD je přesvědčeno, že rozhodne-li Ústavní soud, že nespravedlivý a nemravný zákon neodporuje Ústavě, pak je špatný buď Zákon o Ústavním soudu nebo sama Ústava.

Souhlasíte-li s tímto stanoviskem, přijďte na toto protestní shromáždění občanů a svůj názor vyjádřete veřejně! 

Ladislav Štítkovec, mediální koordinátor a prozatímní mluvčí HzPD  

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris