n n n n n n

Informace k postupu podání evropské občanské iniciativy

Evropskou občanskou iniciativou občané vyzývají Evropskou komisi, aby v některé z oblastí spadajících do její kompetence navrhla právní předpis. K iniciativě se musí připojit alespoň jeden milion občanů EU, kteří musí pocházet z alespoň 7 různých členských států. V každém z těchto 7 členských států musí počet signatářů dosáhnout stanoveného limitu.

Iniciativu organizuje vždy výbor občanů složený alespoň ze sedmi osob, které mají bydliště nejméně v 7 různých členských státech.

Členové výboru musí být občané EU, kteří dosáhli věku, jenž je opravňuje hlasovat ve volbách* do Evropského parlamentu (tj. 18 let s výjimkou Rakouska, kde je tato hranice stanovena na 16 let).

Občanskou iniciativu nemohou iniciovat organizace. Smí ale navržené iniciativy propagovat a podporovat za předpokladu, že tak činí podle zásad transparentnosti.

Než začne výbor občanů sbírat prohlášení o podpoře, musí svůj návrh zaregistrovat na internetových stránkách registrce ECI. Od chvíle, kdy je registrace potvrzena, mají organizátoři jeden rok na shromáždění dostatečného počtu podpisů.

Další informace je možno najít na webových stránkách Evropské komise - registrace ECI

 


 

logo eci stop ttip

ECI Stop TTIP

HzPD se stalo členem volné koalice 240ti organizací z celé Evropy, které stojí za evropskou iniciativou občanů Stop TTIP, ve které požadují zastavení vyjednávání o Transatlantické dohodě mezi EU a USA (TTIP) neschválení podobné obchodní dohody mezi EU a  Kanadou (CETA)

více na tomto webu ZDE

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris