n n n n n n

Iniciativa Stop TTIP - zde odkaz 

logo iniciativy eu Stop TTIP                    


            stop ttip cz demnstrace v praze  Stop TTIP CZ - odkaz na stránky ZDEInfo o aktuálním vývoji iniciativy na tomto webu


Iniciativa "Stop TTIP" ve svém textu vyzývá Evropskou komisi,aby doporučila Radě zrušit mandát pro jednání o smlouvě Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) a také neuzavřít komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA).

Hlavním cílem iniciativy je zabránit TTIP a CETA, protože obsahují několik důležitých otázek, jako je řešení sporů mezi investory a státy a pravidla pro spolupráci v oblasti regulace, které představují hrozbu pro demokracii a právní stát.

Iniciativa chce zabránit snižování zaměstnaneckých, sociálních, enviromentálních, spotřebitelských norem a deregulaci veřejných služeb (např. voda) a kulturního bohatství v neprůhledných jednáních. ECI podporuje alternativní obchodní a investiční politiku v EU.

K tomu, aby se Evropská komise požadavkem iniciativy zabývala, je zapotřebí 1milionu podpisů (elektronicky nebo na papíře) občanů EU sesbíraných během jednoho roku nejméně v 7 státech EU a zároveň musí být splněno kvorum požadovaného počtu podpisů pro konkrétní stát.

Např. v Německu je to 55.500, na Maltě 5.500 a v ČR je to 15.750 podpisů. Výše podpisů závisí na počtu poslanců jednotlivé země v Parlamentu EU.

Po splnění těchto požadavků, musí být iniciativa zveřejněna v rejstříku, organizátoři musí být přijati na patřičné úrovni k vysvětlení problematiky. Organizátorům iniciativy musí být umožněno veřejné slyšení v Evropském parlamentu. Do tří měsíců musí Evropská komise předložit vyjádření k iniciativě organizátorům, Evropskému parlamentu a Radě a musí být zveřejněno.

Jak je vidět, požadavky iniciativy nejsou pro Evropskou komisi závazné, což je značně omezující a občané by měli vyvíjet neustálý tlak na své europoslance, aby se to vylepšilo.

Je však důležité, že pomocí iniciativy se kontroverzní dohody dostanou do povědomí široké veřejnosti EU, že poslanci Evropského parlamentu se budou muset více zajímat o problematiku a národní vlády členských států snad procitnou, a začnou hájit zájmy svých občanů.

Je to zvlášť důležité, protože o smlouvě budou rozhodovat Evropská rada a Evropský parlament a pokud tyto instituce ucítí od občanů protestní tlak, může vše dopadnout jinak, než si přejí nadnárodní korporace. Příklad smlouvy ACTA je toho důkazem.

 

Transatlatická dohoda o obchodu a investicích (TTIP)

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) je název pro novou dohodu mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií, která si klade za cíl plně liberalizovat vzájemný obchod a investice. Vyjednávání o dohodě byla zahájena v červenci 2013 a očekává se, že budou úspěšně završena v horizontu dvou let.

Výňatek z analýzy na blogu ekoekonomky Nadi Johanisové v článku ZDE

"Je patrné, že zatímco rétorika Evropské komise je vágní a uklidňující, je "nezávislá studie", kterou zadala, až brutálně upřímná v tom, co vlastně bude cílem dohody. Cílem dohody bude snížit bariéry pro vstup amerických firem na evropský trh a evropských firem na americký odstraněním či změnou právních předpisů, ale možná i právnických principů a přístupů, které tyto firmy vnímají jako nežádoucí. I když Evropská komise hovoří o demokratickém procesu dialogu se všemi "stakeholdery", je chystané včlenění arbitrážní klauzule známkou toho, že vedle "cukru" nebude chybět ani "bič". Je jasné, že uvedené změny budou dobré zejména pro velké firmy, které také tvoří jádro lobbistických skupin a "stakeholderů", s nimiž projekt Evropská komise konzultuje."

Další analýzy ZDE, ZDE, ZDE

Ucelený dokument, vypracovaný hnutím Duha Diplomacie všedního života: Proč bychom měli pečlivě rozvažovat, co se dostane do euro-americké dohody o volném obchodu – a co nikoli ZDE

FAQ - Často kladené otázky

 

Informace o aktuálním vývoji naleznete na tomto webu ZDE          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris