n n n n n n

Vážený pane ministře,

v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce jste řekl, že tvrdí-li organizátoři demonstrace, že „demokracie vypadá jinak", měli by také říci jak.

Jako člen platformy „STOP vládě", která demonstraci organizovala, Vám k tomuto tvrzení Hnutí za Přímou Demokracii sděluje následující:

Dnes nevládne tomuto státu lid („demokracie"), ale politici (např. „politikokracie").

Zákony přijaté politiky jsou nezrušitelné a oni sami po dobu čtyř let neodvolatelní. Po čtyřech letech se cyklus(po výměně pár poslanců) opakuje.

Demokracie vypadá například tak, jak je tomu ve Švýcarsku, kde má lid(na rozdíl od České republiky) tato práva:

  •  Právo na iniciativu, jejímž prostřednictvím může lid např. iniciovat referendum; sežene-li se dostatečný počet                podpisů, pak je parlament povinen referendum vyhlásit.
  •  Právo zrušit referendem zákon přijatý politiky, který odporuje vůli většiny občanů.
  •  Právo odvolat referendem politika, jenž se zpronevěřil(podle mínění občanů) svému slibu, že bude hájit zájmy občanů, a v případě nutnosti i právo rozpustit parlament.

DEMOKRACIE se pozná tak, že POSLEDNÍ SLOVO MÁ VŽDY LID, nikoli „bůhvíjak" posháněná „většina" poslanců v parlamentu.

Od současného systému vládnutí nelze - podle našeho názoru - očekávat nic jiného než to, co právě zažíváme v přímém televizním přenosu.

Co nám na to řeknete?

PhDr. Milan Valach, Ph.D., mluvčí Hnutí za Přímou Demokracii

www.hzpd.cz,


Tento dopis byl panu ministrovi odeslán dne 22.11.2012 v 11:06 hod.
Jakmile od něj obdržíme odpověď, neprodleně ji zde v plném znění zveřejníme.

 26-May-2024, 3 dny – stále nic (pan ministr je asi určitě zaneprázdněn)

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris