n n n n n n

Výzva k jednotnému postupu proti vládě

23.8. 2011

Hnutí za přímou demokracii  se obrací   na občanské iniciativy, neparlamentní politické strany a jednotlivce   s výzvou  k vzájemné  spolupráci v nadcházejícím dramatickém období naší země.    

Vláda, jež má minimální podporu občanů, připravuje drastické změny v základních pravidlech fungování našeho státu.  Tyto změny postihnou především běžné občany  a jsou prováděny v zájmu velkých nadnárodních  firem a nejbohatších vrstev společnosti.    

Abychom  zabránili  tomuto katastrofickému vývoji, jaký již probíhá v mnoha zemích kolem nás,  je nutné mobilizovat co nejširší veřejnost k účinnému odporu. 

Prvním cílem je odstoupení vlády a vypsání předčasných parlamentních voleb.

Avšak ani toto  neřeší podstatu problému - svévolné jednání politiků, kterým zastupitelská demokracie umožňuje, aby jednali v přímém protikladu k zájmům a přáním občanů a často také ke svým volebním programům a slibům.

Bylo by ovšem fatálním omylem spatřovat řešení těchto problémů v nějakém návratu k autoritativním formám vlády, jaké zde byly např. před rokem 1989.  

Naším společným cílem proto musí být:

Více demokracie, skutečná demokracie teď hned!

Občané se musí stát skutečnými nositeli moci v naší zemi, politikové jen jejich zástupci.   

Jako první krok k prosazení tohoto cíle  zahájí Hnutí za přímou demokracii na podzim tohoto roku kampaň u petičních stánků  za uzákonění celostátního referenda  a vypsání celostátních referend ke klíčovým reformám  navrhovaným současnou vládní koalicí.

Vyzýváme ostatní občanské iniciativy, aby se k této kampani připojily. Nabízíme možnost umístění jejich propagačních materiálů  na našich petičních stolcích a prosíme o možnost umístění našich propagačních materiálů a petic na těch stolcích, které  budou spravovat jiné skupiny.  Vítáme i všechny další formy vzájemné spolupráce, na nichž se dohodneme. Čím širší bude naše spolupráce, tím širší bude okruh informovaných občanů a tím úměrně vzroste šance na změnu.

Našim cílem je, abychom společně  obsadili všechna velká města  v zemi, a to pro alespoň jeden den v týdnu. 

Jen  při jednotném postupu máme naději na oslovení dostatečného počtu občanů a prosazení našich společných cílů.

Vítáme spolupráci se všemi, s nimiž se shodujeme v uznání  základních humanitních  a demokratických hodnot.  Zásadě odmítáme jakékoliv projevy nacionalismu a rasismu a spolupráci s takto orientovanými skupinami naprosto vylučujeme.  

Vítáme a voláme po spolupráci všech demokraticky orientovaných skupin, kterým leží na srdci prospěch naší země a jejich občanů.

V jednotě je síla!

Ne rivalitou, ale jen společnými silami můžeme  prosadit zásadní reformu našeho politického  systému  a přispět tak k jeho nápravě.

Prosíme všechny zájemce o koordinovaný postup, aby nás kontaktovali na našich kontaktních adresách zde:    http://www.hzpd.cz/kontakty/

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris