n n n n n n

 Informační stránky na Facebooku

V rámci propagace přímé a ekonomické demokracie jsme vytvořili na Facebooku informační stránky, nazvané

Přímá a ekonomická demokracie v praxi

 

 

Přímá demokracie                           Ekonomická demokracie

 

Referenda ve vybraných zemích

Studie shromažďované I&R Institutem

Odkazy na studie na stránkách amerického I&R Institutu, souhrnně dostupné zde .

 

Rozpočtová referenda a vládní výdaje

V mnoha švýcarských kantonech je nezbytné potvrdit referendem plánované vládní výdaje, dříve než je může vláda použít. Studie zkoumá rozpočtové chování kantonů, kde je a není nutnost tyto výdaje podrobovat veřejnému schvalování a zjišťuje, že v kantonech se schvalovací povinností jsou veřejné výdaje minimálně o 17% nižší ve srovnání s kantony, kde podobná povinnost neexistuje. Taktéž se prokázalo, že kantony, kde je snažší přístup k referendu (nižší podpisové požadavky), utrácejí výrazně méně. Ukazuje se, že zastupitelé mají tendenci rozhazovat veřejné peníze a že iniciativa a referendum jsou efektivní nástroje, jak toto chování korigovat.

Podrobnosti zde a především zde .

Analýza chování voličů v daňových iniciativách

Podrobnosti zde .

Texty o podstatě demokracie, přímé demokracii a ekonomické demokracii zde  a zde

Stručná analýza na téma přímé demokracie  - "V ústavě se říká, že prezident je odpovědný všem lidem, ale není úplně jasné, komu jsou odpovědné politické strany, jimž dává ústava takovou důležitost."

Praktická zkušenost s referendy v USA, včetně jejich vztahu k trestu smrti zde  - Česky 

 

Právo občanů na odvoláni politiků 6 kantonů ve Švýcarsku, 19 států USA a jinde viz zde, zde  a obecné informace zde .

 

Volně šiřitelná publikace "Přímá demokracie" organizace  "Democracy international".

V knize najdete jak základní informace o dějinách přímé demokracie ve světě, tak také analýzu jejího fungování v různých zemích světa, v níž je uplatňována. Důležité jsou pro českého čtenáře informace o dopadu využívání přímé demokracie na stav lidských práv či na daně. Ve slovenštině   zde

 

Ekonomická demokracie

Družstevnictví pro 21. století - sborník

 Zaměstnanci převzali kontrolu nad továrnou v Řecku

 Marinaleda, přímá demokracie a ekonomická samostatnost v tří tisícové obci  !!!

 

Zásadní informace, kterou se z našich médií nedozvíte. Letošní rok byl vyhlášeno OSN rokem družstevního hnutí.  V Marseille byl uspořádán den družstev za účasti 1000 delegátů z různých zemí světa. Francouzská vláda schválila zákon o „Sociální a solidární ekonomice“ na podporu družstev, jehož cílem je zajistit jejich stabilní vývoj a zdvojnásobení jejich počtu během pěti let.  Francouzská vláda vidí v rozvoji družstev cestu ze  současné krize, zajištění práce pro jejich členy a cestu dalšího rozvoje společnosti. Na tento účel dává 600 mil eur.

Zdroj zde:  http://2012.coop/en/media/news/france-unveils-law-support-co-operatives

Prodavačky sobě. Z padlého Schleckeru vzniká nová síť - příklad družstevního podnikání v současnosti

 

Stanou se družstevníci blanickými rytiři české ekonomiky? - Magdalena Hunčová   video přednáška přední odbornice

Družstevnictví dostalo tvrdý úder, ale přežilo a rozvíjí se - záznam přednášek v r. 2012.

Stránky Mezinárodní družstevní unie zde a zde  a zde:  Světová deklarace o výrobních družstvech

 

Dokumentární film "Převzetí" s Naomi Kleinovou o vzniku zaměstnaneckého vlastnictví v Argentině  zde

 

 Jak založit zaměstnanecké družstvo?

 

Zaměstnanecké vlastnictví v USA.

Družstva ve Venezuele prosazují solidárnost, sociální spravedlnost a důstojnost

Mondragonský cooperativ

Mondragón Cooperative Corporation, ukázka fungujícího družstevního vlastnictví velké firmy 

The co-operativ energy

 Příklad firmy vlastněné zaměstnanci a zákazníky:

Energetické družstvo, jež je vlastněno jeho členy,  jehož členové volí ředitele a rozhodují o  užití zisku.

 Hlasování členů je podle zásady, jeden člen, jeden hlas.

Rozdělení zisku na základě hlasování členů zde:

 http://www.cooperativeenergy.coop/why-us/membership/

Družstvo se hlásí k odkazu Roberta Owena zde: 

http://www.cooperativeenergy.coop/why-us/our-origins/

Mezinárodní družstevní hnutí, jehož je toto družstvo členem, má nyní 700 milionů členů ve více než 100 zemích.

 

Can co-operatives crowd out capitalism?

(Mohou družstva vytlačit kapitalismus?) - článek o družstvech v Argentině, ale ne jen tam.  Podle autora,  zaměstnanci vlastněný podnik povzbuzuje sebevědomí lidí, posiluje místní ekonomiku, demokratická forma správy - jeden zaměstnanec = jeden hlas - vede ke vzniku pospolitosti zaměstnanců.  Zkušenost s podniky vlastněnými zaměstnanci ukazuje, že jsou silně motivování k inovativnímu, tvořivému myšlení a k hledání řešení problémů v jejich firmě. Jak říká jeden z nich:  "Pracujeme pro sebe a pro naši vlastní budoucnost." 

 

 

 

 

 

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris