n n n n n n

Stanovisko HzPD k církevním restitucímHnutí za přímou demokracii požaduje referendum o církevních restitucích!

Strany vládní koalice vyhrály volby na základě lživých programů. Věci Veřejné slibovaly odmítnutí církevních restitucí. Ale jejich odštěpenec LIDEM je podporuje. Co to je za podivnou vládu, která vládne díky podpoře strany, kterou ve volbách nikdo nevolil. To je výsměch demokracii! To je výsměch nám občanům! Poslanci prý zastupují své voliče. Strana LIDEM žádné voliče neměla a nemá!

Na podvodu a lži vzniklá vláda nemá žádné demokratické právo vládnout.

A přesto si osobují právo rozhodovat o majetku tohoto státu, o majetku nás občanů! Připravují velkorysý dar 160 miliard v tzv. církevních restitucích.

Nejedná se ovšem o žádné restituce, ale o obyčejnou zlodějnu. Vládnoucí koalice chce obnovit feudální panství katolické církve tím, že především jí předají majetek za více než 120 miliard korun. Církev, která od středověku vystupovala jako nepřítel tohoto národa a nástroj jeho útlaku, se tak má opět stát největším pozemkovým vlastníkem v naší zemi.

A kdo stanovil tuto částku? Ona sama!

Kdo to stanovil? Katolická církev, která byla a je nepřítelem demokracie. Jak před několika lety napsal významný katolický teolog Hans Küng, Vatikán je vždy mocichtivý.

Nabízí se zde pozoruhodné srovnání.

Komunistické straně byl po roce 1989 zabaven rozsáhlý majetek s odůvodněním, že jej získala v době své totalitní vlády.

Ale co byla katolická církev po celý středověk? Jak zdůraznil francouzský historik Jean Delumeau, církev po celou dobu své totalitní vlády šířila strach a děs, s jejichž pomocí ovládala lid. Katolická církev ve středověku byla tím, čím byla komunistická strana po čtyřicet let své diktátorské vlády.

Ještě jsme nezapomněli a tak víme, jak taková vláda vypadá. Nestojíme o ni! Chceme být skutečně svobodní, chceme mít skutečnou demokracii, chceme o sobě rozhodovat sami.

Neomylná církev katolická touží po moci. Po majetku ovšem také. V tom není rozdíl. Moc rozmnožuje majetek a majetek dává moc.

Odmítáme tento mocenský nárok ohrožující naší svobodu. Odmítáme jej stejně jako chamtivost církevních představitelů.

Slyšeli jsme, že co bylo ukradeno, má být vráceno.

Ale my se ptáme: Kdo je okradený a kdo je zloděj?! Za staletí útlaku a pronásledování jinověrců je dlužníkem tohoto národa katolická církev. Osud Jana Husa je toho symbolem. V žádném případě tomu není naopak. Tento národ církvi nic nedluží.

Nechť je nám příkladem osud tří Husových posluchačů, tovaryšů Jana, Martina a Staška, kteří byli popravení pro svůj odpor k prodeji církevních odpustků. Vyzýváme ke stejné lidské statečnosti, jakou prokázali při obraně poznané pravdy oni. Bojujme za svou svobodu a za své právo rozhodovat v tomto státě. Požadujme přímou demokracii!

Požadujeme důslednou odluku církve od státu. Víra se konečně musí stát čistě soukromou záležitostí.

Ať je církvím vráceno to, co jim skutečně náleží. Ale tato vláda ze své samotné korupční podstaty není schopna takového spravedlivého vyrovnání.

Vládnoucí koalice je hrozbou pro naši svobodu a dokazuje to i svou snahou o obnovení moci katolické církve.

Proto požadujeme REFERENDUM O CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍCH!

My občané máme právo rozhodovat o osudu této země, o našem vlastním osudu. Nikdo jiný nemá právo rozhodovat o nás a diktovat nám, jak máme žít. My občané jsme pány v tomto státě.

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris